Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů:

Pokud jste naším zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje a my odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s „Obecným nařízením o ochraně osobních údajů" neboli tzv. GDPR.

Správce osobních údajů:

Jsme obchodní společnost FAKEER s.r.o., IČ: 493 56 101, se sídlem Komunardů 1091/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19777, která vyrábí a prodává nápoje značky FAKEER/REVOLT, a to také prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.fakeer.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jakou dobu a vybíráme případné další zpracovatele.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu eshop@fakeer.cz

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte:

-          jméno;

-          adresa;

-          e-mail;

-          telefon;

-          IČ/DIČ;

a to z následujících důvodů:

-          zpracování objednávek;

-          fakturace;

-          přeprava zboží.

Newslettery nerozesíláme.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétním případě neuvedli jinak.

Cookies:

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů:

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a používáme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo neoprávněného zmocnění se Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů dalším osobám:

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Předávání dat mimo Evropskou unii:

Osobní údaje zpracováváme výhradně v Evropské unii.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás nějaký údaj změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální či neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje nepřesně, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete také rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.

Právo na výmaz:

Máte právo na výmaz (být zapomenut). Pokud nás o to požádáte, v takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení takové žádosti.

Upozorňujeme Vás však, že v některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady, a to ve lhůtách stanovených zákonem.

Stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů:

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů.

Mlčenlivost:

Dovolujeme si Vás ujistit, že všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení závazkových vztahů s námi.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018

Přihlášení